Yönetim Sistemleri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

İşleri şansa bırakmayın!

Aşağıda listelenen Kalite Yönetim Standartları kapsamında uzman kadromuz ile danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekteyiz.

 • IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO/IEC 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı İmalatı Standardı

ISO 9001 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 gün

Hedef Kitle: Tüm kurum çalışanları

Konu: Kalite Yönetim Sistemi Nedir? Kalitenin tarihçesi, ISO 9001:2015 Standartlarının oluşumu, ISO 9001:2015 ile Toplam Kalite Felsefesinin ortak özellikleri, ISO 9001:2015 Standardının açıklanması.

 • Kalite Nedir
 • Çağdaş Müşteri ve Hizmet Veren Yaklaşımı
 • Kalite Fonksiyonlarının Açıklanması
 • Rekabet Kavramı ve Kalite Yönetimindeki Yeri
 • Süreç Yaklaşımı
 • Müşteri Odaklılık
 • ISO 9001:2015 Temel Kapsamları
 • ISO 9001:2015 Temel Dokümantasyon Yapısı
 • Kalite Yönetim Sisteminin Temel Yararları
 • Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Aşamaları
 • CQI (Sürekli Kalite İyileştirme) Metotları

ISO/IEC 27000 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27001:2013) BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 1 gün

Hedef Kitle: Tüm kurum çalışanları

Konu: ISO/IEC 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramlar ve yaklaşımlar, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği standartları şartları anlatılmış olacak, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda örneklemeler yapılacaktır.

 • Bilgi ve Bilgi Güvenliği Kavramları
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Bilgi güvenliği sistemlerinin gelişimi
 • Bilgi güvenliği sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO/IEC 27001:2013 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO/IEC 27000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

ISO 14001 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ISO 14001: 2005 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 gün

Hedef Kitle: Tüm kurum çalışanları

Konu: Çevre Yönetim Sistemi kavramının anlatıldığı, bir kurumda ISO 14001 standardının kurulması sırasında yapılacak faaliyetler ve yaşanması muhtemel problemlerin tartışıldığı bir eğitimdir.

 • Çevre Nedir
 • Çevreyi Etkileyen Faktörler
 • Global Faktörler
 • Yerel Faktörler
 • Neden Çevre Yönetim Sistemi
 • Çevresel Unsur ve Çevresel Yönetim Kavramı
 • Türk Çevre Mevzuatının Açıklanması
 • ISO 14001 : 2004 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Çevresel Proses Matrisi
 • Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Unsurun Tanımlanması Etkinin Değerlendirilmesi
 • ÇYS Olusturma Aşamaları
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile Olan Farklar ve Benzerlikler
 • Belgelendirme Süreci

OHSAS 18001 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 gün

Hedef Kitle: Tüm kurum çalışanları

Konu: İş Sağlığı ( Toplum Sağlığı) ve Güvenliği Yönetim Sistemi bilincini artırmaya yönelik olarak, kuruluşlarda OHSAS 18001 standardının kurulması sırasında yapılacak işler ve yaşanması muhtemel problemlerin tartışıldığı bir eğitimdir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir
 • İSG Kayıpları
 • İSG Sonucu Beklenen Faydalar ve Gelişmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Etmenler
 • Dünyada ve Türkiye'de İs Kazalarının Durumu
 • Tanımlar
 • İş Kazası
 • Tehlike
 • Meslek Hastalığı
 • Başlıca İSG Metrikleri
 • Tehlike Piramidi
 • İzleme ve Denetim
 • İSG Kültürü ve İSG Yönetimi
 • Avrupa Birligi İSG Direktifleri
 • OHSAS 18001 : 2007 Standardinin Maddelerinin Açiklanmasi
 • Türk İSG Mevzuatinin Açiklanmasi
 • İSG Yönetim Programi
 • Acil Durum Hazirlik ve Acil Durum Planlamasi
 • İSG Performans Izleme ve Kaza Analizleri
 • Tehlikeler ve Riskler
 • Risk Analizi